Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Budowa, rozkładanie i czyszczenie - broń krótka

19 czerwca

Zapraszamy na szkolenie, które obejmuje zagadnienia konstrukcyjne i użytkowe popularnych modeli broni krótkiej. Szkolenie poprowadzi instruktor Piotr Kowalczyk.

Treningi dynamiczne z Michałem Kaiperem

Czwartek godz. 19.00

Wraz z instruktorem Michałem zapraszamy wszystkich miłośników strzelania dynamicznego, którzy chcieliby nabyć umiejętności niezbędne w strzelaniu dynamicznym, by móc ze spokojną głową ewentualnie wystartować w zawodach dynamicznych lub w coraz bardziej popularnych zawodach taktycznych.

Szkolenie na patent strzelecki Warszawa

27-28. 07. 2024

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet PIRO

Środa, godz. 18.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

31.08-01.09. 2024

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie, znające podstawowe zagadnienia z budowy broni i posługujące się bezpiecznie bronią - oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, legitymację sędziego PZSS lub jest instruktorem sportu strzeleckiego - zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;