Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Budowa, rozkładanie i czyszczenie – broń długa

Szkolenie Budowa, rozkładanie i czyszczenie broń długa skierowane jest zarówno dla osób
posiadających własną broń oraz wszystkich innych chcących poznać zagadnienia konstrukcyjne i
użytkowe popularnych modeli broni długiej.

Szkolenia strzeleckie dla kobiet

Treningi z instruktorem Łukaszem.

Proponujemy raz na dwa tygodnie treningi strzeleckie, które poprawią twoją kondycję fizyczną, nauczą cię koncentracji i prawidłowej reakcji na stres. Strzelanie znakomicie relaksuje i poprawia humor! To sport dla wszystkich: nie trzeba być młodą i wysportowaną, z niebywałą kondycją fizyczną. Ten sport nie jest trudny, głośny, niebezpieczny!

Treningi dynamiczne z Michałem Kaiperem

Czwartek godz. 19.00

Wraz z instruktorem Michałem zapraszamy wszystkich miłośników strzelania dynamicznego, którzy chcieliby nabyć umiejętności niezbędne w strzelaniu dynamicznym, by móc ze spokojną głową ewentualnie wystartować w zawodach dynamicznych lub w coraz bardziej popularnych zawodach taktycznych.

Szkolenie na patent strzelecki Warszawa

28-29. października

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet PIRO

Środa, godz. 18.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Kurs sędziego strzelectwa sportowego PZSS

04 listopada 2023

Klub Strzelecki U27 Ołtarzew zaprasza na kurs sędziego strzelectwa sportowego PZSS klasy III.
Kurs został zatwierdzony przez Kolegium Sędziów PZSS oraz NROI Polska.

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

25-26. listopada

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie, znające podstawowe zagadnienia z budowy broni i posługujące się bezpiecznie bronią - oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, legitymację sędziego PZSS lub jest instruktorem sportu strzeleckiego - zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;