Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Wakacyjne treningi dynamiczne z Michałem Kaiperem

Czwartek godz. 19.00

Wraz z instruktorem Michałem zapraszamy wszystkich miłośników strzelania dynamicznego, którzy chcieliby nabyć umiejętności niezbędne w strzelaniu dynamicznym, by móc ze spokojną głową ewentualnie wystartować w zawodach dynamicznych lub w coraz bardziej popularnych zawodach taktycznych.

Szkolenia strzeleckie dla kobiet

Nowa forma aktywności fizycznej.

Proponujemy raz na dwa tygodnie treningi strzeleckie, które poprawią twoją kondycję fizyczną, nauczą cię koncentracji i prawidłowej reakcji na stres. Strzelanie znakomicie relaksuje i poprawia humor! To sport dla wszystkich: nie trzeba być młodą i wysportowaną, z niebywałą kondycją fizyczną. Ten sport nie jest trudny, głośny, niebezpieczny!

Kurs pierwszego kontaktu z bronią

Szybki kurs techniki strzelania i budowy broni

Celem szkolenia jest upowszechnienie prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się bronią - przekażemy wiedzę, którą powinien posiadać każdy! Poznasz elementy broni, jej obsługę i podstawy strzelania.

Szkolenie na patent strzelecki Warszawa

27 i 28 sierpnia

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet

Każdy piątek godz. 19.30 lub sobota godz.10.00-12.00 i 12.00-14.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym albo umiesz już trochę strzelać, ale chcesz poprawić swoje umiejętności, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

20 i 21 sierpnia

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie - oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, legitymację sędziego PZSS lub jest instruktorem sportu strzeleckiego - zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;