Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Szkolenia strzeleckie dla kobiet

Nowa forma aktywności fizycznej.

Proponujemy raz na dwa tygodnie treningi strzeleckie, które poprawią twoją kondycję fizyczną, nauczą cię koncentracji i prawidłowej reakcji na stres. Strzelanie znakomicie relaksuje i poprawia humor! To sport dla wszystkich: nie trzeba być młodą i wysportowaną, z niebywałą kondycją fizyczną. Ten sport nie jest trudny, głośny, niebezpieczny!

Warsztaty obronne dla osób z bronią własną - pistolet

Zapraszamy na warsztaty taktyczne z instruktorką Paulą.

Warsztaty sekcji taktycznej przeznaczone są dla osób, które posiadają pozwolenie na broń i chcą rozwijać swoje umiejętności również w strzelaniu dynamicznym.

Treningi dynamiczne z Michałem Kaiperem

Czwartek godz. 19.00

Wraz z instruktorem Michałem zapraszamy wszystkich miłośników strzelania dynamicznego, którzy chcieliby nabyć umiejętności niezbędne w strzelaniu dynamicznym, by móc ze spokojną głową ewentualnie wystartować w zawodach dynamicznych lub w coraz bardziej popularnych zawodach taktycznych.

Szkolenie na patent strzelecki Warszawa

10-11.grudnia 2022

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet

Każdy piątek godz. 19.30 lub sobota godz.10.00-12.00 i 12.00-14.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym albo umiesz już trochę strzelać, ale chcesz poprawić swoje umiejętności, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

03-04.grudnia 2022

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie - oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, legitymację sędziego PZSS lub jest instruktorem sportu strzeleckiego - zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;