Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Konwersatorium: obrona konieczna, stan wyższej konieczności.

Sobota 11. grudnia 2021

Masz pytania? Damy odpowiedzi!

Szkolenie Pistoletowe Podstawowe

11-12 grudnia 2021

Jeżeli chcesz zacząć systematycznie trenować strzelanie dynamiczne to zapraszamy na dwudniowe szkolenie pistoletowe, które jest niezbędne by bezpiecznie posługiwać się bronią poza stanowiskiem strzeleckim

Szkolenie Pistoletowe Zaawansowane

18-19 grudnia 2021

Jeżeli chcesz poszerzyć umiejętności i wejść na wyższy poziom strzelania dynamicznego to zapraszamy na dwudniowe szkolenie pistoletowe zaawansowane z Maćkiem Dorykiem

Treningi dynamiczne z Michałem Kaiperem

Czwartek godz. 19.00

Wraz z instruktorem Michałem zapraszamy wszystkich miłośników strzelania dynamicznego, którzy chcieliby nabyć lub utrwalić umiejętności konieczne, by móc ze spokojną głową wystartować w zawodach formuły PIRO (Pistolet i Rewolwer Obronny) lub w coraz bardziej popularnych zawodach taktycznych.

Szkolenie na patent strzelecki Warszawa

Wkrótce nowy termin

Patent stanowi podstawę do zdobycia licencji sportowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego uprawniającej do udziału w zawodach.

Sekcja Dynamiczna - Pistolet

Każdy piątek godz. 19.30 lub sobota godz.10.00

Jeżeli chcesz nauczyć się sprawnego i bezpiecznego posługiwania się pistoletem, zacząć przygodę ze strzelectwem dynamicznym albo umiesz już trochę strzelać, ale chcesz poprawić swoje umiejętności, to nasza sekcja jest dla Ciebie!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

27-28 listopada

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie i uprawnione do posiadania broni, zapraszamy na kurs zakończony wewnętrznym egzaminem, stanowiącym podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;