Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Kurs - Prowadzący Strzelanie PZSS

25-26 września

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie i uprawnione do posiadania broni, zapraszamy na kurs zakończony wewnętrznym egzaminem, stanowiącym podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.

Program szkolenia:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie – 2 godz.
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady
zachowania się osób przebywających na strzelnicy – 2 godz.
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych - 2 godz.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich – 2 godz.
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) - 2
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) – 3 godz.
7. Pierwsza pomoc przedlekarska – 3 godz

Szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem.
Pozytywny wynik na egzaminie pozwala na uzyskanie uprawnień "Prowadzący Strzelanie" oraz legitymację wystawianą przez PZSS. 

Termin szkolenia:
25 i 26 września 2021 godz 10:00-16:00

Koszt szkolenia: 500,00 PLN +50,00 PLN za wydanie legitymacji
Opłatę za udział prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Klubu Strzeleckiego U27 nr:

79 1090 1056 0000 0001 4181 3690.

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Prowadzący Strzelanie".

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 23. września.

UWAGA!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną obowiązuje ograniczenie maksymalnej ilości uczestników do 12 osób. 
Szkolenie odbędzie się z zachowaniem zaleceń sanitarnych w tym zachowania odległości min 2m między uczestnikami. 
Podczas szkolenia obowiązkowo zakrywamy usta i nos zgodnie z rozporządzeniem.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;