Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

01-02.04.2023

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie, znające podstawowe zagadnienia z budowy broni i posługujące się bezpiecznie bronią - oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, legitymację sędziego PZSS lub jest instruktorem sportu strzeleckiego - zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.

Program szkolenia:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie – 2 godz.
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady
zachowania się osób przebywających na strzelnicy – 2 godz.
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych - 2 godz.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich – 2 godz.
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) - 2
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) – 3 godz.
7. Pierwsza pomoc przedlekarska – 3 godz

Szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem.
Pozytywny wynik na egzaminie pozwala na uzyskanie uprawnień "Prowadzący Strzelanie" oraz legitymację wystawianą przez PZSS. 

Termin szkolenia:

w sobotę szkolenie teoretyczne wg. programu PZSS od 10:00 do 16:00,

w niedzielę od 10:00 do 13.00 ciąg dalszy szkolenia teoretycznego, 13.00 do 16.30 szkolenie medyczne.

Koszt szkolenia: 630,00 PLN +100,00 PLN za wydanie legitymacji, dla członków Klubu Strzeleckiego U27 koszt wynosi 580,00 PLN + 100,00 PLN za wydanie legitymacji.
Opłatę za udział prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Klubu Strzeleckiego U27 nr:

79 1090 1056 0000 0001 4181 3690.

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Prowadzący Strzelanie".

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl

Na zgłoszenia czekamy do czwartku: 30. marca 2023 r.


Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;