Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Szkolenie - Prowadzący Strzelanie PZSS

22-23 stycznia 2022

Wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności strzeleckie oraz patent strzelecki albo pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, zapraszamy na kurs stanowiący podstawę do nabycia ustawowych uprawnień prowadzącego strzelanie.

Program szkolenia:
1. Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie – 2 godz.
2. Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, sposoby obchodzenia się z bronią i zasady
zachowania się osób przebywających na strzelnicy – 2 godz.
3. Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb gładkolufowych - 2 godz.
4. Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich – 2 godz.
5. Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) - 2
6. Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy) – 3 godz.
7. Pierwsza pomoc przedlekarska – 3 godz

Szkolenie zakończone jest wewnętrznym egzaminem.
Pozytywny wynik na egzaminie pozwala na uzyskanie uprawnień "Prowadzący Strzelanie" oraz legitymację wystawianą przez PZSS. 

Termin szkolenia:
22 i 23 stycznia 2022 godz 10:00-16:00

Koszt szkolenia: 550,00 PLN +50,00 PLN za wydanie legitymacji, dla członków Klubu Strzeleckiego U27 koszt wynosi 500,00 PLN + 50,00 PLN za wydanie legitymacji.
Opłatę za udział prosimy wnieść przelewem na rachunek bankowy Klubu Strzeleckiego U27 nr:

79 1090 1056 0000 0001 4181 3690.

W tytule przelewu proszę wpisać nazwisko i imię uczestnika oraz "Prowadzący Strzelanie".

Zgłoszenia wraz z dowodem opłaty prosimy przesyłać na adres: rezerwacja@u27.pl

Na zgłoszenia czekamy do czwartku 20. STYCZNIA 2022.

UWAGA!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną obowiązuje ograniczenie maksymalnej ilości uczestników do 12 osób. 
Szkolenie odbędzie się z zachowaniem zaleceń sanitarnych w tym zachowania odległości min 2m między uczestnikami. 
Podczas szkolenia obowiązkowo zakrywamy usta i nos zgodnie z rozporządzeniem.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;