Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Dzień Dziecka na Strzelnicy U27

U nas Dzień Dziecka trwa CAŁY TYDZIEŃ! A ramach niego zapraszamy na Rodzinny Turniej Strzelecki w formule rodzic + dziecko

Konkurencje:

Ksp10 - Karabinek sportowy (.22lr), 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, 25m (dziecko)
Pcz10 - Pistolet centralnego zapłonu (9mm), 5 strzałów próbnych, 10 strzałów ocenianych, 15m (rodzic)

ATRAKCYJNE NAGRODY!
1 Miejsce: Voucher U27 GOLD
2 Miejsce: Voucher U27 SILVER
3 Miejsce: Voucher U27 JUNIOR

Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1ONefJmaQ5oDfwrIWdA8RmNnQCMQnyvaO/view?usp=sharing

|
Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;