Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Egzamin na Patent Strzelecki Warszawa

11 lipca 2020

Egzamin będzie obejmował część teoretyczną i praktyczną (pistolet, karabin, strzelba). Do częśći praktycznej dopuszczone będą tylko i wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu teoretycznego. 

Zakres egzaminu praktycznego:

STRZELANIE Z PISTOLETU

1. Pistolet sportowy kal. 5,6 mm lub pistolet centralnego zapłonu kal. 7,62-9,65 mm.

2. Cel – tarcza do konkurencji: pistolet dowolny (Pdw)

3. Odległość – 25 metrów

4. Liczba strzałów – 5 sztuk

5. Postawa – stojąca

6. Dopuszczalne jest strzelanie oburącz

7. Czas egzaminu – 5 minut

8. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w pierścieniu o średnicy 15 cm 

 

STRZELANIE Z KARABINU

1. Karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm

2. Cel – tarcza do konkurencji: karabin pneumatyczny (Kpn)

3. Odległość – 10 metrów

4. Liczba strzałów – 5 sztuk

5. Postawa - stojąca

6. Czas egzaminu – 5 minut

7. Wynik pozytywny – jeśli rozrzut przynajmniej 4 przestrzelin na tarczy mieści się w pierścieniu o średnicy 2 cm

 

STRZELANIE ZE STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ 

1. Cel – 5 celów reaktywnych (np. poppery)

2. Odległość od stanowiska – co najmniej 10 metrów

3. Liczba strzałów – 5

4. Postawa - stojąca

5. Czas egzaminu – 3 minuty

6. Wynik pozytywny – trafienie co najmniej 4 celów

 

UWAGA!!!

Zapisy na egzamin tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu PZSS:

https://portal.pzss.org.pl/

 

Patent strzelecki — egzamin praktyczny i teoretyczny

Patent strzelecki jest dokumentem niezbędnym do uzyskania licencji zawodniczej dającej wiele uprawnień strzeleckich. Posiadacze licencji mogą ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych, uczestniczyć i być klasyfikowani w zawodach strzeleckich z kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz zostać sędzią strzeleckim. Do uzyskania patentu strzeleckiego niezbędne jest zaliczenie egzaminu teoretycznego, a następnie praktycznego — na naszej strzelnicy organizujemy obie jego części.

Egzamin na patent strzelecki — cena i wymagania

Aby móc przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego na patent strzelecki, należy spełnić kilka określonych warunków. Konieczne są: ukończenie 18. roku życia i członkostwo w klubie strzeleckim z licencją PZSS od co najmniej 3 miesięcy. W tym czasie trzeba zaliczyć kurs na patent strzelecki oraz nauczyć się bezpiecznego posługiwania się bronią podczas minimum trzech indywidualnych szkoleń. Cena za egzamin jest określona uchwałą PZSS.

Przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki na Strzelnicy U27

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje między innymi pytania dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów strzeleckich, danych technicznych broni sportowej czy zasad bezpieczeństwa w użyciu broni i zachowaniu na strzelnicy. Część praktyczna to sprawdzenie umiejętności prawidłowej i bezpiecznej obsługi pistoletu, karabinu oraz strzelby gładkolufowej, w tym ich ładowania, odbezpieczania, a także celnego strzelania. Jeśli więc chcesz przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, skontaktuj się z nami!

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;