Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Egzamin na Patent Strzelecki

Patent strzelecki — egzamin praktyczny i teoretyczny

Patent strzelecki jest dokumentem niezbędnym do uzyskania licencji zawodniczej dającej wiele uprawnień strzeleckich. Posiadacze licencji mogą ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych, uczestniczyć i być klasyfikowani w zawodach strzeleckich z kalendarza Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz zostać sędzią strzeleckim. Do uzyskania patentu strzeleckiego niezbędne jest zaliczenie egzaminu teoretycznego, a następnie praktycznego — na naszej strzelnicy organizujemy obie jego części.

Egzamin patent strzelecki cena i wymagania

Aby móc przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego na patent strzelecki, należy spełnić kilka określonych warunków. Konieczne są: ukończenie 18. roku życia i członkostwo w klubie strzeleckim od co najmniej 3 miesięcy. W tym czasie trzeba zaliczyć kurs na patent strzelecki oraz nauczyć się bezpiecznego posługiwania się bronią. Cena za egzamin wynosi 400 zł i jest zapisana w ustawie o broni.

W dniu egzaminu na naszej Strzelnicy U27 wasze wnioski do egzaminu będzie stemplował lekarz - koszt badania to 50 zł, należy miec gotówkę, bo płaci się bezpośrednio lekarzowi.

Przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki na Strzelnicy U27

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje między innymi pytania dotyczące obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów strzeleckich, danych technicznych broni sportowej czy zasad bezpieczeństwa w użyciu broni i zachowaniu na strzelnicy. Część praktyczna to sprawdzenie umiejętności prawidłowej i bezpiecznej obsługi pistoletu, karabinu oraz strzelby gładkolufowej, w tym ładowania, odbezpieczania broni, a także celnego strzelania. Jeśli więc chcesz przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, skontaktuj się z nami! Na pewno możesz przyjść na trening przed egzaminem, co ułatwi ci zapoznanie sie z bronią i zasadami praktycznego egzaminu na patent strzelecki.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;