Strzelnica U27

ZRÓB PREZENT SOBIE LUB NAJBLIŻSZYM. KUP VOUCHER JUŻ TERAZ!

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń to oficjalny dokument wydany przez odpowiednie organy, który uprawnia do posiadania, noszenia oraz używania broni palnej. Uzyskanie takiego pozwolenia wiąże się z spełnieniem określonych wymogów prawnych i formalnych.

Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń w Polsce musi spełniać następujące kryteria:

 • Być pełnoletnią (skończone 21 lat)
 • Nie być karaną za przestępstwa umyślne
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • Przejść odpowiednie badania lekarskie i psychologiczne
 • Udowodnić potrzebę posiadania broni

Jakie są rodzaje pozwoleń na broń?

W Polsce istnieją różne rodzaje pozwoleń na broń:

 • Pozwolenie na broń do celów sportowych
 • Pozwolenie na broń do celów łowieckich
 • Pozwolenie na broń do ochrony osobistej
 • Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich

Co to jest broń do celów sportowych?

Mając pozwolenie na broń sportową można posiadać niemal każdy rodzaj broni bocznego (pistolet, karabin) zapłonu do 6 mm, broń centralnego zapłonu (pistolet, karabin) kalibru do 12 mm, broń gładkolufową (strzelba) w każdym kalibrze oraz broń czarnoprochową również bez ograniczeń względem kalibru.

Jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych?

 • Należy wstąpić do klubu strzeleckiego i nauczyć się bezpiecznie posługiwać bronią zgodnie z procedurą klubową. Podejście do egzaminu na patent strzelecki PZSS jest możliwe po 1. miesięcznym stażu w klubie strzeleckim.
 • Zdać egzamin na patent strzelecki PZSS i uzyskać licencję zawodniczą PZSS.
 • Przejść badania lekarskie i psychologiczne.
 • Uzasadnić potrzebę posiadania broni wraz z zebraniem właściwych dokumentów, które są wymienione na stronie WPA Policji.
 • Złożyć wniosek do Komendy Wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca zamieszkania

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na broń?

Do złożenia wniosku o pozwolenie na broń wymagane są:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na broń
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenia lekarskie i psychologiczne
 • Dokumenty potwierdzające potrzebę posiadania broni (np. zaświadczenia z klubu strzeleckiego i kolekcjonerskiego, jeśli pozwolenie na broń do celów sportowych rozszerzasz o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.
 • Dowód opłaty skarbowej
 • 2 zdjęcia

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia na broń?

Koszt uzyskania pozwolenia na broń może się różnić w zależności od rodzaju pozwolenia, opłat związanych z badaniami lekarskimi, psychologicznymi oraz egzaminami. Orientacyjne koszty uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych obejmują:

 • Koszt wstąpienia do klubu strzeleckiego i nauki bezpiecznego posługiwania się bronią od 3500 PLN – każdy klub strzelecki ma własne stawki opłat i rabatów dla klubowiczów.
 • Koszt egzaminu PZSS 400 PLN
 • Opłaty za badania lekarskie i psychologiczne od 550 PLN
 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: 242 PLN

Jak długo ważne jest pozwolenie na broń do celów sportowych?

Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony, jednak posiadacz broni jest zobowiązany do okresowego odnawiania licencji zawodniczej PZSS poprzez start w zawodach strzeleckich oraz podlega kontrolom przeprowadzanym przez Policję.

Co zrobić w przypadku utraty pozwolenia na broń sportową?

W przypadku utraty pozwolenia na broń należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w najbliższym posterunku Policji oraz złożyć wniosek o wydanie duplikatu dokumentu.

Jakie są konsekwencje posiadania broni bez pozwolenia?

Posiadanie broni bez wymaganego pozwolenia jest w Polsce przestępstwem i grozi surowymi karami, w tym karą pozbawienia wolności.

Czy obcokrajowcy mogą ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce?

Tak, obcokrajowcy, którzy mają kartę stałego pobytu, mogą ubiegać się o pozwolenie na broń w Polsce, pod warunkiem że spełniają te same wymagania co obywatele polscy.

Czy pozwolenie na broń uzyskane w Polsce jest ważne w innych krajach?

Pozwolenie na broń uzyskane w Polsce jest ważne tylko na terenie Polski. Posiadacze broni, którzy chcą podróżować z bronią do innych krajów EU, muszą uzyskać odpowiedni dokument - Europejską Kartę Broni.

 

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
;